Završno poliranje

Završni filtar koristi se u svrhu konačne obrade vode, odnosno postizanja potrebnih parametara za ispust u sustav javne odvodnje.

Filtar se sastoji od tlačne posude određenog volumena ispunjene aktivnim ugljenom koji služi za adsorpciju različitih vrsta nečistoća.

Završno poliranje Filtar s aktivnim ugljenom
Završno poliranje Svijećni filtar