Prehrambena Industrija

Izrađujemo razlièite spremnike od termoplastike u skladu s potrebama i željama investitora. U moguænosti smo u AUTOcadu izraditi i dostaviti vam nacrt na pregled i eventualne izmjene. Nakon vašeg pregleda, vršimo kompjutersko dimenzioniranje potrebne debljine materijala izrade (u skladu s DVS 2205 normama). U skladu s vrstom proizvoda koja se pohranjuje u spremniku određujemo vrstu termoplastike (PP; PE, a sve u skladu s deklaracijom proizvođača) koja je otporna na različite korozivne odnosno nepovoljne utjecaje na strukturu materijala.

Materijal izrade posjeduje certifikat Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo da je u skladu s Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 46/04). Naši varioci termoplastike su atestirani u skladu s DVS 2212 normom, a strojevi za sučeono zavarivanje su programirani i rade automatski u skladu s DVS 2207 normama. Na kraju nastaje gotov proizvod za koji garantiramo dugovječnost u uporabi, te njegov dizajn u skladu s vašim željama.