Fizikalno – kemijski tretman

DAF flotacija

Rad uređaja za flotaciju temelji se na DAF tehnologiji (DAF – eng. “Dissolved Air Flotation”). Ovakav tip uređaja se koristi kako bi se iz otpadne vode uklonile suspendirane čestice, emulzije, masti, ulja i otopljene koagulirajuće tvari. Kako bi uklanjanje navedenih tvari bilo učinkovitije, prethodno obradi se otpadnoj vodi dodaju tvari za flokulaciju i koagulaciju.

Rad uređaja temelji se na uvođenju komprimiranog zraka u otpadnu vodu prilikom čega dolazi do ekspanzije otopljenog zraka u obliku mikro mjehurića. Interakcijom između suspendiranih tvari i mikro mjehurića, postiže se njihovo isplivavanje na površinu vode. Na površini nastali sloj plivajućeg mulja se kontinuirano uklanja pomoću površinskog zgrtača i ispušta se kroz otvor u spremnik za mulj.

Fizikalno – kemijski reaktor

U fizikalno – kemijskom reaktoru se odvija miješanje otpadne vode s prethodno doziranim flokulantima i koagulantima te uslijed njihovog djelovanja dolazi do nakupljanja čvrstih čestica u vodi i stvaranja flokula.

Čestice nakupljene u flokule imaju veću masu te ih je stoga jednostavnije izdvojiti iz vode postupkom taloženja.

DAF flotacija 2
Reaktor