Taložnik

Taložnik je uređaj koji služi za taloženje čvrstih tvari i čestica iz vode čija je gustoća veća od gustoće vode. Princip je takav da se tijekom određenog vremena odležavanja vode u spremniku, uslijed djelovanja sile gravitacije, čestice i flokule talože na dnu spremnika. Nakon taloženja nastaje mulj koji se dalje prebacuje u spremnik za mulj ili na sustav za dehidraciju.

Za veću učinkovitost taloženja koristi se pločasti (lamelarni) taložnik koji se sastoji od pod nagibom uzdužno poslaganih ploča koje povećavaju dodirnu površinu s česticama te u dodiru s njima čestice se talože.

Lamelarni taložnik