Odsisne haube

Odsisne haube nalaze se neposredno na rubovima kada, odnosno oslonjene su na rubove između dvije kade. Na bočnim stranicama imaju pravokutne otvore, koji ovisno o količine zraka koji treba odvesti s pojedine površine kade. Isti se za svaku haubu posebno dimenzioniraju i proračunavaju. Izrađuju se od različitih materijala koji ovise o vrsti kemikalije. Također na izlaznim stranama se postavljaju klapne kojima se regulira količina odsisanog zraka.

Polipropilenske haube(lijevo) PVC haube (desno)

Polipropilenske haube(lijevo) i PVC haube(desno)

Polipropilenske haube

Polipropilenske haube