Odvajač kapljica

Odvajač kapljica, služi da bi se iz zagađenog zraka izdvojile kapljice vlage od isparenja sa svijetlih površina kada, ono što se izdvoji u ovom uređaju putem cjevovoda se predaje skruberima u vidu tekućine i tamo se vrši neutralizacija kiselina, proračunavaju se konvencionalnim proračunima za svaki cjevovod posebno, služe kao i zaštita ventilatora od vlage i većih kapljica, te samim tim produžuju radni vijek ventilatora. Materijali izrade se biraju isto kao i kod kada koji ovisi o vrsti kemikalije.

PVC odvajač kapljica

PVC odvajač kapljica

odvajač kapljica na radnoj poziciji

Dovođenje odvajača kapljica na radnu poziciju