Grubi mehanički predtretman

– u svrhu uklanjanja krupnih čvrstih nečistoća iz otpadnih voda, najčešće se koristi vertikalno pužno sito. Sito je kanalne izvedbe s automatskim načinom rada, veličina otvora najčešće od 3 do 10 mm. Otpad koji se zadržava na situ, pužnica s četkama iznosi u kantu ili kontejner za otpad.

Fini mehanički predtretman

– za uklanjanje sitnih čvrstih čestica iz otpadnih voda, koristi se automatsko rotacijsko sito. Sve nečistoće koje su veće od otvora sita (najčešće 1 mm), zadržavaju su na bubnju te nožem skidaju s njega i padaju u kantu za otpad.

Grubi mehanički predtretman
Fini mehanički predtretman