Mesna Industrija

Tehnološke otpadne vode koje nastaju u procesu proizvodnje u industriji mesa, zagađuju okoliš te ih je potrebno pročistiti prije ispuštanja u recipijent u cilju očuvanja okoliša. Karakteriziraju ih visoki postotak masti, krvi, dlaka i ostalih onečišćenja.

Pročišćavanje otpadne tehnološke vode iz mesne industrije sastoji se od kombinacije mehaničkog predtretmana i fizikalno-kemijskog tretmana.

U mogućnosti smo svojim klijentima ponuditi različite tehnologije pročišćavanja tehnoloških otpadnih voda, ovisno o potrebama klijenta i traženim izlaznim parametrima pročišćene vode. Svaki uređaj je posebno dizajniran prema specifičnim potrebama proizvodnje, zahtjevima investitora i traženih izlaznih parametara pročišćene vode.

Uređaj je izveden tako da se proces pročišćavanja sastoji od slijedećih funkcionalnih cjelina: grubi mehanički tretman, prepumpno okno, fini mehanički tretman, aerirani spremnik za egalizaciju, uređaj za flotaciju tip:DAF (eng. dissolved air flotation), dozirna stanica za kemikalije, cijevni flokulator, aerirani spremnik mulja, spremnik za pripremu mulja, filter presa, MBBR biološki reaktor i stanica za automatsku pripremu i doziranje polielektrolita. Proces pročišćavanja je potpuno automatiziran te je potrebno minimalno nadgledanje procesa pročišćavanja od strane operatera na uređaju.