Dehidracija mulja

Uređaji za ocjeđivanje (dehidraciju) mulja koriste se u svrhu smanjenja vlažnosti mulja koji nastaje u postrojenjima za obradu otpadnih voda s ciljem dobivanja mulja smanjenog ukupnog volumena i povećanog udjela suhe tvari koji je kao takav pogodniji za daljnje zbrinjavanje. Smanjenje volumena moguće je postići upotrebom vreća za mulj.

Dewatering system1