Pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda

S obzirom da tehnološke otpadne vode predstavljaju sve veću prijetnju održanju čistoće površinskih i podzemnih voda, u mogućnosti smo ponuditi uređaje za pročišćavanje otpadnih voda iz industrije.

Projektiranje sustava za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda vrši se u skladu s potrebama i zahtjevima investitora.

Industrije

 

– prehrambeno – prerađivačka ind.

 • prerada mesa
 • prerada ribe
 • prerada mlijeka
 • prerada voća i povrća
 • proizvodnja bezalkoholnih pića
 • proizvodnja alkoholnih pića – vinarije, pivovare
 • proizvodnja konditorskih proizvoda

 

– metaloprerađivačka ind.

 • proizvodnja gotovih metalnih proizvoda

 

– tekstilna ind.

 • proizvodnja tekstila
 • proizvodnja odjeće
 • proizvodnja kože

 

– papirna ind.

 • proizvodnja proizvoda od papira

 

Karakteristike sustava za pročišćavanje otpadnih voda

 

– protočni sustavi

 • mehanički predtretman, fizikalno – kemijski tretman (DAF flotacija), biološki tretman, dehidracija mulja
shema1

– diskontinuirani (šaržni) sustavi

 • mehanički predtretman, fizikalno – kemijski tretman (fizikalno – kemijski reaktor), biološki tretman, dehidracija mulja
shema2

– kapaciteti (dnevni):

 • 5 – 1000 m3

 

– smještaj opreme

 • kontejner
 • zidani objekt

 

– isporuka uređaja

 • Hrvatska i šira regija (Mađarska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija…)

 

– strateški partneri

 • mjerna oprema: Hach, Nivelco, Endress+Hauser, JUMO, …
 • mehanički predtretman: Toro, Ekoton, …
 • pumpe: Seko, Edur, Wilo, Fluimac, …
 • dehidracija mulja: Toro, Tsurumi, …
 • PLC: Siemens, Delta, Horner …
 • Elektro ormar: Schrack

Prepumpno okno (više)

prepumpno okno2

Egalizacija (više)

Egalizacija

Fizikalno – kemijski tretman (više)

DAF flotacija1

Završno poliranje (više)

Završno poliranje Filtar s aktivnim ugljenom

Mehanički predtretman (više)

Fini mehanički predtretman

Dozirna stanica (više)

Dozirna stanica

Taložnik (više)

Lamelarni taložnik

Dehidracija mulja (više)

Dewatering system1