Mljekarska Industrija

Industrija prerade mlijeka odlikuju velike količine otpadnih voda koja nastaju u procesu prerade mlijeka ili proizvodnje sira. Otpadne vode koje nastaju prilikom proizvodnje mlijeka i sira, sadrže onečišćenja koja kao takova mogu onečistiti okoliš, te ih je potrebno pročistiti. Visoka količina masti, sirutke, kemijskih jedinjenja od pranja podova su neka od onečišćenja koje je potrebno preraditi/pročistiti prije ispuštanja u recipijent.

Proces pročišćavanja podrazumijeva uporabu kemijskih spojeva kojom se onečišćenja odstranjuju iz vode, te se na kraju procesa voda može ispustiti u okoliš, kanalizaciju ili upotrijebiti u ponovo u procesu proizvodnje. Projektiramo kompletna postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u industriji prerade mlijeka i proizvodnje sira. Tom prilikom upotrebljavamo termoplastične materijale kao polipropilen ili polietilen koji su se pokazali ne samo svojom otpornošću na agresivnost pojedinih kemijskih jedinjenja nego i svojom jednostavnošću prilikom čišćenja. Uređaji su uglavnom u kontejnerskoj izvedbi sa podzemnim spremnicima od polipropilena.
Sam proces pročišćavanja potpuno je automatiziran, te je potrebna minimalna kontrola samog procesa pročišćavanja, koje je moguće izvesti i putem interneta. Pročišćavanje se sastoji od kombinacije mehaničkog tretmana, gdje se izdvajaju veća onečišćenja mehaničkim putem, te fizikalno-kemijskog tretmana kao slijedećeg stupnja pročišćavanja.
Funkcionalne cjeline uređaja su:prepumpno okno, fini mehanički tretman, aerirani spremnik za egalizaciju, uređaj za flotaciju tip:DAF (dissolved air flotation), dozirna stanica kemikalija, cijevni flokulator, spremnik mulja i stanica za automatsku pripremu i doziranje polielektrolita.