Govedarstvo

Izraðujemo različite spremnike od termoplastike u skladu s potrebama i željama investitora. U mogućnosti smo u AUTOcadu izraditi i dostaviti vam nacrt na pregled i eventualne izmjene. Nakon vašeg pregleda, vršimo kompjutersko dimenzioniranje potrebne debljine materijala izrade (u skladu s DVS 2205 normama).

U skladu s vrstom kemikalije koja se pohranjuje u spremniku određujemo vrstu termoplastike (PP; PE; PVC; PVDF, a sve u skladu s deklaracijom proizvoðaèa) koja je otporna na razlièite korozivne odnosno nepovoljne utjecaje na strukturu materijala. Naši varioci termoplastike su atestirani u skladu s DVS 2212 normom, a strojevi za suèeono zavarivanje su programirani i rade automatski u skladu s DVS 2207 normama. Na kraju nastaju gotov proizvod za koji garantiramo dugovječnost u uporabi, te njegov dizajn u skladu s vašim željama.